ODRŽAN 15. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Published on 29 May 2017

15. Sastanak COBEAR tima

Dana 09.05.2017.godine održan je 15. odnosno poslijednji sastanak projetnog tima. Sastanku su prisustvovali prestavnici Agencije za razvoj općine Tešanj, Razvojne agencije Žepče, Općine Teslić i UP Biznis Centar Jelah-Tešanj.

Predstavnici partnera su izrazili zadovoljstvo povodom uspješno provedene aktivnosti poslovnih susreta bosanskohercegovačkih firmi sa slovenskim.

Članovi projektnog tima su diskutovali o aktivnostima koje su preostale da se realizuju do roka za implementaciju projekta. Takođe, prisutni su se složili da je potrebno uputiti zahtjev prema Delegaciji EU za produženje trajanja projekta. Članovi su usaglasili i aktivnosti koje bi se mogle implementirati u dodatnom periodu.

Na kraju sastanka  prisutni su raspravljali i o nastupu na Sajmu privrede u Tešnju koji organizuje UP Biznis Centar Jelah-Tešanj, te usaglasili da će projekat COBEAR na sajmu biti predstavljen od strane Agencije za razvoj općine Tešanj i Razvojne agencije Žepče.