"Metalskop" d.o.o. - Tešanj

OSNOVNA DJELATNOST Proizvodnja metalnih dijelova za automobilsku i gradjevinsku industriju
GODINA OSNIVANJA 1979 SZR / 1996 METALSKOP
BROJ ZAPOSLENIH 9
PROIZVODI/USLUGE Proizvodnja metalnih dijelova za automobilsku i gradjevinsku industriju
TEHNOLOGIJE KOJE SE KORISTE U PROIZVODNJI Štanceraj, obrada metala
CERTIFIKATI/STANDARDI ISO 9001:2008
IZVOZNA TRŽIŠTA EU
PROIZVODNI KAPACITETI Raspolažemo sa preko 30 presa od 10-300 t, vlastitom alatnicom sa pripadajućim uredjajima za održavanje mašina i alata
REFERENCE I NAJVAŽNIJI KUPCI Mann+Hummel BA, Prettl
KONTAKT OSOBA, JEZIK KORESPONDENCIJE Selver Skopljak / Bosanski jezik / Engleski jezik
OSTALE INFORMACIJE Udruženje privrednika Jelah-Tešanj
MOGUĆI OBLICI SURADNJE I OČEKIVANJA Uspostava saradnje sa inostranim kupcima