pdficonANALIZA, RAZVOJ AKCIONIH PLANOVA I PREPORUKA ZA 30 IZVOZNO ORJENTISANIH PREDUZEĆA
  pdficonANALIZA TROŠKOVA I KORISTI ZA RAZVOJ POSLOVNE ZONE GLINIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ
  pdficonIZVOZNI VODIČ - SPECIFIČNI ZAHTJEVI KUPCA
  pdficonCATALOGUE OF EXPORT-ORIENTED COMPANIES